Czym jest Reconnective Healing?

Reconnective Healing ® to forma uzdrawiania, do której dotychczas nie mieliśmy dostępu i która umożliwia ponowne połączenie z pełnią wszechświata i naszą własną istotą. Dzieje się to nie tylko dzięki nowemu rodzajowi częstotliwości leczniczych, lecz prawdopodobnie także dzięki całkiem innym możliwościom. Realne istnienie tych częstotliwości udowodniono zarówno poprzez praktyczne zastosowanie jak i w badaniach laboratoryjnych.
Reconnective Healing ® to nie technika!
Ma ona mało wspólnego z regułami i określonymi procesami. Jest to stan bytu.
Staje się częścią Ciebie, Ty stajesz się częścią uzdrowienia,
co na zawsze Cię zmienia.
Terapeuta Reconnective Healing ® nie wysyła, lecz przyjmuje siły wszechświata.
Przy tym funkcjonuje jako tzw. katalizator procesu leczniczego.

W jaki sposób Eric Pearl odkrył Reconnective Healing?

Jako doktor w dziedzinie chiropraktyki Eric Pearl prowadził przez 12 lat bardzo dobrze prosperującą praktykę. Pewnego dnia jego pacjenci powiedzieli mu, że czuli jego ręce na swoim ciele, mimo że ich nie dotykał bezpośrednio. Przez kilka tygodni na powierzchni jego dłoni wytwarzały się pęcherze, które częściowo krwawiły.
Krótko po tym jego pacjenci opowiadali o doświadczeniach z aniołami i że doświadczyli cudownych uzdrowień – często nawet najcięższych chorób. Wszystko to miało i nadal ma miejsce, kiedy Eric po prostu trzyma swoje ręce w pobliżu pacjenta.W jakim stopniu można to porównać z innymi częstotliwościami?
I w jakim stopniu różni się to od dotychczasowej pracy energii?
Wiele spośród znanych technik leczniczych, które pojawiały się z biegiem czasu, działają dziś tak samo dobrze jak wcześniej. Jednakże mamy więcej do dyspozycji nie dlatego, że jesteśmy czymś „więcej”. Stare techniki, niezależnie od tego, jak dobre były, nie sprostają nowym, bardziej obszernym parametrom; podobnie jak latarnie nie pasują jako reflektory do samochodu, chociaż używane mogą być w dyliżansach. Warunki tych technik – konieczność zdjęcia przed zabiegiem biżuterii i skórzanej odzieży, warunek, że pacjent wierzy w tę technikę oraz rytuały związane z ochroną osoby leczonej – to wszystko pomija się w ramach tych nowych częstotliwości. Nie można nigdy zapomnieć, że większość z nas, którzy nauczyli się jakichś technik leczniczych, robili to nie z powodu tych technik, lecz aby zostać uzdrowicielami. Technika była po prostu pierwszym krokiem w tym procesie. Wyobraź sobie na chwilę, że stoisz przed ogromnymi, kaskadowymi schodami. Jeden z Twoich celów, jakim jest zostanie uzdrowicielem, znajduje się na samym szczycie schodów. Twoim pierwszym krokiem jest nauczenie się techniki. Poświęcasz się intensywnie tej technice, do momentu kiedy ją opanujesz a nawet zaczniesz jej nauczać. To całkowicie w porządku, pokochać ten krok. Jednak bądź ostrożny i nie zakochuj się w nim. Jeśli to się stanie, wówczas usiądziesz, rozpakujesz poduszkę i koc, a krok ten stanie się centrum Twojego życia. Jednak co oznaczałoby to dla Twojego wchodzenia po schodach? Skończyłoby się. Teraz nadszedł odpowiedni moment, aby pobłogosławić pierwszy krok i … dalej wchodzić na górę.

Jak należy sklasyfikować w naszych czasach Reconnection?

Dzieje się coś interesującego, czego większość z nas w jakiś sposób jest świadoma. Wydaje się, że czas płynie szybciej i rozszerza się. Zmiana ta nosi różne nazwy. “The Shift” oraz “Shift of the Ages” to dwie nazwy stosowane przez Gregga Bradena. Zmiana ta przepowiedziana została przez Majów, Inków, Hopi, Nostradamsua, Edgara Cayce’a i Kabałę (zarówno żydowską jak i chrześcijańską). W swojej książce pt. “Walking Between The Worlds” (Przemiany pomiędzy falami) Braden definiuje tę zmianę „zarówno jako okres w historii ziemi jak i doświadczenie ludzkiej świadomości. Zmiana czasowa spowodowana przez konwergencję słabych ukształtowanych planetarnych pól magnetycznych jak i podwyższenie częstotliwości drgań na ziemi, otwiera rzadką możliwość zmiany wyrazu zbiorowej świadomości ludzkiej. Pojęcie “The Shift“ opisuje ten proces przyspieszania ziemi, u którego podstaw leży szereg zmian uwarunkowanych ewolucją oraz proces zmian ludzkiego ciała spowodowanych powiązaniem z polem elektromagnetycznym ziemi.

Czy oznacza to, że Reconnective Healing® jest lepszy niż inne metody lecznicze?

Oczywiście nie. Nie chodzi tu o kwestię, co jest lepsze lub gorsze, lecz o kwestię dostosowania metody. Zapewne przekonuje fakt, że podczas podróży na romantyczną kolację samochodem marki Maserati latarnia nie jest odpowiednim reflektorem, podobnie jak lampy halogenowe nie dadzą odpowiedniego nastroju w restauracji. Reconnectives Healing® mamy obecnie do dyspozycji w obszerniejszej formie, gdyż obecnie jesteśmy na to gotowi. Usłyszałem, że mógłbym stracić moją obecną technikę, jeśli nauczyłbym się tej techniki. Jednak przede wszystkim trzeba wiedzieć, że Reconnective Healing® to nie technika. To różni go od innych znanych form leczniczych. Ponadto nie stracisz swojej własnej techniki leczniczej. Może się co najwyżej zdarzyć, że nie będzie ona dla Ciebie już tak dostępna, co najprawdopodobniej nie będzie Ci przeszkadzać.Jednym z powodów jest fakt, że dotychczasowe techniki lecznicze są poszczególnymi aspektami całościowego spektrum Reconnective Healing®. Jeżeli połączyłoby się wszystkie istniejące dotąd techniki lecznicze, wówczas otrzyma się trochę większy wgląd w Reconnective Healing®, jednak bez ujęcia wszystkiego w przybliżeniu.

Całość to coś więcej niż suma wszystkich części. Proszę wyobrazić sobie – mimo że przypowieść ta nie odzwierciedla w pełni prawdziwego stanu rzeczy – że wszystkie znane dotąd techniki lecznicze są poszczególnymi literami alfabetu. Proszę wybrać losowo litery, np. techniki C, J, P, Q, R. Jeżeli znasz tylko technikę „R”, wówczas możliwości przeliterowania jakiegoś słowa są bardzo ograniczone. Jeżeli znasz dwie techniki, tzn. jeśli znane Ci są dwie litery, wówczas możliwości są nieco większe. Jednak nawet jeśli znasz wszystkie litery wymienione wyżej, to nadal jesteś bardzo ograniczony. Wszystkie te przykładowe litery są elementami alfabetu. Jeśli masz do dyspozycji 26 liter alfabetu, wówczas Twoja komunikacja stanie się obszerniejsza, gdyż będziesz nie tylko literował wyrazy, lecz także tworzył treści. Jeśli zaczniesz pracować z Reconnective Healing®, wówczas nie będziesz posługiwał się już tylko poszczególnymi elementami. Nie jest tak, że stracisz swoje „R” lub „Q” przez stosowanie alfabetu. Musisz po prostu bardziej się wysilić, aby rozpoznać je jako poszczególne elementy. Poszukiwanie ich daje mało, gdyż stosujesz je jako część całości. Dadzą one wiele więcej niż przy próbie stosowania ich jako samodzielnego alfabetu.

Czy Reconnective Healing jest skuteczny tylko przy problemach fizycznych?
Czy działa także w przypadku problemów psychicznych?

Leczenie oznacza powrót do równowagi. Każdy dowolny problem zdrowotny jest kombinacją fizycznych, psychicznych, spirytualnych i emocjonalnych aspektów (lub może także innych aspektów, których nazw nie znamy). Nasz podział różnych problemów bazuje jedynie na podstawie panujących opisów. Reconnective Healing® nie „leczy“ specyficznych problemów, lecz umożliwia Tobie oraz wielu innym osobom powrót do równowagi.

Na czym polega różnica pomiędzy Reconnective Healing® i The Reconnection® ?

Różnica pomiędzy Reconnective Healing® i The Reconnection® leży w istocie rzeczy w celu. Celem Reconnective Healing® jest leczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o leczenie problemów fizycznych, emocjonalnych, spirytualnych czy innych. Aby osiągnąć leczenie przy pomocy Reconnective Healing®, doświadczysz pod pewnym względem ponownego połączenia jako części leczenia. Jest to mianowicie to „ponowne połączenie”, które jest zwielokrotnione przy Reconnective Healing® w porównaniu do znanych dotychczas technik leczniczych. Celem The Reconnection® jest odbudowa naszego pierwotnego połączenia z doskonałością wszechświata. Odbywa się to poprzez doświadczenie, które zazwyczaj opisywane jest jako „osiągnięcie osobistego ponownego połączenia”. Pod pewnym względem doświadczysz leczenia także poprzez The Reconnection®. Mimo że obydwa procesy nie są w pełni rozdzielone, Reconnective Healing® i The Reconnection® należy przeprowadzić oddzielnie, aby ich działanie mogło się w pełni rozwinąć.

Reconnective Healing

Leczenie dzięki ponownemu połączeniu
W przypadku Reconnective Healing™ wytwarzane są 5-wymiarowe częstotliwości służące leczeniu. Bardzo często związana jest z tym możliwość uzdrowienia organizmu, psychiki i duszy, które zmienia nasze całe życie.

Jeżeli spotkamy się z tymi uzdrawiającymi siłami, wówczas nasze własne siły regeneracyjne mogą przyczynić się do odbudowy stanu równowagi. Reconnective Healing® to nie technika, w której chodzi o reguły lub o przebieg. Łączy ona w sobie nie tylko wszelkie znane formy „leczenia energią”, lecz wykracza dużo dalej.

Reconnective Healing® nie można porównać z żadną ze znanych technik masażu. Jest to intuicyjny proces bez techniki i zaleceń. Reconnective Healing® został opracowany w USA przez dr. Erica Pearla w latach 90 i od tego czasu stał się znany na świecie.

Reconnective Healing® oznacza w istocie stan bytu. Jak w pewnego rodzaju równaniu uzdrawianie staje się możliwe poprzez ponowne połączenie z częścią Ciebie i Ty stajesz się jego częścią; w ten sposób jesteś zmieniony na stałe. Ponieważ wszyscy jesteśmy częścią całości, każda zmiana częstotliwości wpływa na wszystko to, co jest z nami związane.

Z takiego punktu widzenia Reconnective Healing® i The Reconnection® są prezentem dla ewolucji wszelkiej formy życia.

Osoba poddana terapii ulega drganiom energii, światła i informacji. Wymiana tych wyraźnie odczuwalnych energii rozpoczyna się i trwa jeszcze przez długi czas. W jakiej formie i po jakim czasie następnie dojdzie do uzdrowienia, jest kwestią indywidualną i niezależną od przekazującego Terapeuty.

Jeden z seansów Reconnective Healing wykonywanych przez Erica Pearla

The Reconnection – Ponowne połączenie

Pierwotnie linie meridiana naszego ciała, nazywane czasami także liniami akupunktury, łączone były z energetycznymi liniami z naszą planetą. Siatka tych linii była tak skonstruowana, że wykraczała poza nas i łączyła nas z o wiele większą siatką linii energetycznych, która łączyła nas z całym wszechświatem. Z czasem zostaliśmy oddzieleni od tych linii. The Reconnection® łączy „nowe“ linie aksjatonalne. Umożliwiają one nam wytwarzanie niezwykle wysokich częstotliwości drgań do celów leczniczych i dla naszej ewolucji. Linie aksjatonalne są częścią ponadczasowej sieci inteligencji i zaliczają się do obiegu istniejącego w równoległych wymiarach, który dostarcza podstawowej energii dla funkcji odnowy ludzkiego organizmu. The Reconnection® integruje i aktywuje te nowe linie, poprzez co możliwa staje się wymiana energii, światła i informacji, ponowne połączenie włókien DNA oraz reintegrację „łańcuchów” (występujących jednocześnie lub równolegle płaszczyzn egzystencji).

Wskazówka:
Mimo, że nie jest to założeniem, zalecamy przed Reconnection® od jednego do dwóch seansów Reconnective Healing®. Bliższych informacji na ten temat udzieli terapeuta Reconnective Healing® w Prana House.

Dalsze informacje na temat The Reconnection® znajdziesz ponadto na amerykańskiej stronie internetowej Erica Pearla: www.TheReconnection.com

Dla Twojej pewności: do prowadzenie seminariów na temat Reconnection® i Reconnective Healing® uprawnieni są Eric Pearl i zespół trenerów Reconnection®. Proszę także mieć na uwadze, że jedynie oficjalnie uprawnieni absolwenci kursu Level I/II mają kwalifikacje do przeprowadzania seansów Reconnective Healing® oraz że jedynie oficjalnie uprawnieni absolwenci kursu Level III maja kwalifikacje do przeprowadzania Reconnection®.

Informacje na temat seansów

Ubranie: należy ubrać się wygodnie.

Będziesz leżeć w pozycji na plecach w ubraniu, bez butów na wyściełanym łóżku do masażu (należy poinformować w przypadku trudności w leżeniu w pozycji na plecach). Należy zrezygnować przed seansem z perfum.
Biżuteria, paski, monety, telefony komórkowe itd.: Reconnective Healing® nie wykazuje słabości i podatności „terapii energią“, gdyż energia to tylko część spektrum Reconnective Healing®, składającego się z energii, światła i informacji. Z tego powodu konieczne jest opróżnienie kieszeni spodni, ponadto należy pozbyć się pasków, monet, pierścionków, zegarków, a także przedmiotów działających na akumulatorze, jak telefony komórkowe.

Optymalne nastawienie psychiczne:
proszę po prostu zamknąć oczy i wszystko zostawić.
Stajesz się obserwatorem i obserwującym, świadkiem i wszystko postrzegającym. Postrzegaj, jeśli coś postrzegasz; postrzegaj, jeśli niczego nie postrzegasz i postrzegaj, kiedy znowu coś postrzeżesz. Pozwól sobie przeżyć cud wewnętrznego oczekiwania, nie oczekując czegoś określonego. Uwierz, że doświadczysz przeznaczonego Tobie uzdrowienia.

Czas trwania:
Seanse z Reconnective Healing® trwają zazwyczaj 30-40 minut. Leczenie odbywa się poza ograniczeniami przestrzeni i czasu, dłuższe seanse nie dają lepszych efektów. Z reguły wystarczają 1-3 seansów.
The Reconnection® składa się z dwóch seansów, które trwają zazwyczaj 2 x 45-60 minut i przeprowadzane są dzień po dniu lub z jednodniową przerwą pomiędzy dwoma seansami.

Koszty seansów:
Całkowite koszty za The Reconnection® wynoszą 333 EUR/USD/CAD/AUD lub kwotę w innej walucie równą 333Euro,
łącznie z podatkiem VAT.
Mówiąc inaczej, w USA koszty wynoszą zawsze 333USD, w Europie 333 Euro lub odpowiednią kwotę w przeliczeniu na inną walutę.
Kwota ta obowiązuje jako stała cena na całym Świecie.
Koszty seansu Reconnective Healing® wynoszą około 120zł.

Łączenie terapii:
Seanse the Reconnection® i/lub Reconnective Healing®
nie mogą być łączone z terapią energią, tonami, kryształami lub innymi metodami opierającymi się na energii.
Łączenia wszelkiego rodzaju osłabiają działanie seansów i redukują je do czegoś, co znacznie odbiega od pełnego seansu Reconnective Healing® i The Reconnection®. Należy unikać wszelkiego rodzaju leczenia energią kilka dni przed i tydzień po seansach.

Im więcej czasu spędzisz w swojej własnej energii, tym lepiej.
Na temat łączeń z innymi terapiami możesz przeczytać tu więcej…

Proszę pozwolić nam uczestniczyć w swoich doświadczeniach!
Chętnie przedstawimy Twoją relację przy zachowaniu anonimowości innym.

Nauka potwierdza działanie Reconnective Healing®

„W połączeniu eksperymentów okazuje się, że energia w rzeczywistości jest możliwa do stwierdzenia, mierzalna i absolutnie godna zauważenia.“

Prof. Gary Schwartz, Uniwersytet w Arizonie
Wyniki badań opisane w książce „Science confirmes Reconnective Healing” prof. Korotkov (ISBN-13: 978-1467948203)

Jeden seans Reconnective Healing® także po 10 dniach ma statystycznie znaczny wpływ na system immunologiczny (wzrost ilości limfocytów, komórek pomocniczych i komórek supresorowych), na przemianę materii, odtruwanie oraz energię organizmu jak i na stan psychiczny uczestników. W grupach kontrolnych, które nie były poddane seansom Reconnective Healing® nie stwierdzono tych pozytywnych zmian. Udowodniono, że Reconnective Healing® powoduje w myśl regulującego stanu znaczne zmiany aktywności mózgu (skan EEG) i czynności serca (skan EKG), zarówno u klienta jak i u praktykującego. Odrębne badania w obrębie bioenergii wykazują podwyższoną absorpcję promieniowania Gamma podczas terapii. Badania laboratoryjne pokazały m.in., że uszkodzone rośliny szybko stają się zdrowe dzięki Reconnective Healing®. Także zmiany w DNA wykazano w przypadku roślin.

Fotografia kirlianowska mierzy pole bioenergetyczne człowieka przed i po Reconnective Healing:

Reconnective Healing® wywołuje duże zainteresowanie wśród wiodących lekarzy i badaczy medycyny w szpitalach i na uniwersytetach (np. Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School oraz University of Arizona). Obecnie prowadzone są program badawcze, łącznie z testami laboratoryjnymi i badaniami klinicznymi pod kierunkiem renomowanych naukowców jak Gary Schwartz (profesor na Uniwersytecie w Arizonie) i William Tiller (profesor na Uniwersytecie Stanforda).

Reconnective Healing

Leczenie dzięki ponownemu połączeniu
OPCJAOPISCENA
Sesja uzdrawiania bezpośredniaCzas trwania - 40-60 min.
Sesja uzdrawiania na odległość
Sesja uzdrawiania bezpośrednia poprzedzająca podłączenieCzas trwania 40-60 min.
Sesja uzdrawiania dla dzieci do lat 4Kolejne sesje -50%!
Sesja podłączenia - The ReconnectionDwie sesje następujące po sobie (dzień po dniu) – 2 x 60 min.

Tylko sesje bezpośrednie!

Cena za całość. Obowiązuje jedna cena na całym świecie.

ZNALAZŁEŚ USŁUGĘ DLA SIEBIE?

Nie czekaj, zarezerwuj wizytę już dziś!

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ