Psychobiology Health Institute

Psychobiologisches Gesundheitsinstitut

Instytut Psychobiologii Zdrowia

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”

CARL GUSTAV JUNG