Bert Hellinger jest założycielem konstelacji rodzinnych. Swoje badania nad fenomenem ustawień, rozpoczął w 1978 roku i odkrył podstawowe porządki życia, które nazwał „porządkami miłości”. Stanowią one podstawę konstelacji rodzinnych.

Wraz z włączeniem żeńskiej strony przez jego żonę Sophie, kontynuowali badania i rozwijali konstelacje rodzinne, aż osiągnęli obecny stan, Oryginalną Konstelację Rodzinną Hellinger®, która jest obecnie oferowana na całym świecie przez Szkołę Hellinger®.

Nowa Oryginalna Konstelacja Rodzinna Hellinger® to proces obrazowania, w którym ludzie są umieszczani w pokoju jako przedstawiciele członków rodziny, firmy lub produktu w celu odczytania dynamiki od tych powiązanych osób. Konstelacja pomaga ludziom odkryć tło braku sukcesu, choroby, dezorientacji, uzależnień, agresji, tęsknoty za śmiercią i wielu innych.

Konstelacje rodzinne są przydatne wszędzie tam, gdzie trzeba podjąć decyzje, tj. tam, gdzie istnieje pilna potrzeba działania.

Kto może skorzystać z Oryginalnej Konstelacji Rodzinnej Hellinger®?

Rodziny – w przypadku wszelkiego rodzaju konfliktów i problemów

Pary – aby utrzymać i poprawić związek; aby być dobrym wzorem do naśladowania dla dzieci

Dzieci – dla wszystkich rodzajów problemów: problemy szkolne, choroby, agresja, ADHD, uzależnienia lub zastraszanie

W przypadku choroby, rozpoznawanie podłoża i dynamiki chorób i objawów

W pracy – w przypadku konfliktów lub braku sukcesów jako pracownik lub osoba samozatrudniona

W biznesie i zarządzaniu – komunikacja, hierarchia, podejmowanie decyzji i przywództwo


Każdy człowiek żyje, prywatnie i zawodowo, zawsze w związkach. Rodzina jest fundamentem każdego człowieka. Jeśli chcesz znaleźć swoje właściwe miejsce i cel w życiu, musisz poznać i zintegrować w swoim życiu podstawowe zasady życiowe „Porządki Miłości”, które zostały odkryte przez Berta Hellingera. Zasady miłości są uniwersalnymi prawami życia, niezależnie od koloru skóry, kultury i religii. Są one podstawą sukcesu życiowego na wszystkich poziomach.

Oryginalna Konstelacja Rodzinna Hellinger® prowadzi do uświadomienia sobie, że nigdy nie jest za późno na szczęśliwe życie. Jest tylko jedno właściwe miejsce dla każdej osoby w rodzinie i jest to jej własne miejsce. Po znalezieniu i zajęciu tego miejsca otwiera się nowa perspektywa, która umożliwia podjęcie działań.

Co robi Oryginalna Konstelacja Rodzinna Hellinger®?

Często przekonania, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, trzymają nas w niewoli. Zostały one stworzone w podświadomości w przeszłości i stoją nam dziś na drodze. Uniemożliwia nam to zmianę naszego zachowania. W Oryginalnych Konstelacjach Rodzinnych Hellinger® nasze ukryte przekonania wychodzą na światło dzienne i mogą zostać przeanalizowane, odkupione i nadpisane. Tylko Ty osobiście decydujesz, czy jesteś na to gotowy.

Czego dotyczy Oryginalna Konstelacja Rodzinna Hellinger®?

Konstelacje rodzinne zawsze dotyczą życia i śmierci, bycia lub niebycia. Każdy, kto kiedykolwiek doświadczył Oryginalnych Konstelacji Rodzinnych Hellinger® zdaje sobie sprawę, że wewnętrzny ruch nieuchronnie zawsze zmierza do przodu, tj. w kierunku życia. Każdy wie, że zaplanowaliśmy wiele rzeczy, ale nie możemy ich zrealizować, ponieważ powstrzymują nas uwikłania. Uwalniając się od starych nieświadomych przywiązań, skupiamy się na prawdziwej miłości, czułości, uważności i szacunku, a marzenia stają się rzeczywistością.

Oryginalne Konstelacje Rodzinne Hellingera®

Usługi ustawień systemowych
OPCJAOPISCENA
Pierwsza SesjaCzas trwania - ok. 60 min.100$
400 zł


Zakup

Kolejne SesjeCzas trwania - ok. 60 min.90$
350 zł


Zakup

Uwaga!

Proszę zwrócić uwagę na to by nie powtarzać sesji zbyt często!
Niczego nie przyśpieszymy!

Uszanujmy i poddajmy się działaniu procesowi, który został rozpoczęty, który może trwać nawet 6 miesięcy i dłużej.

Zaufajmy wszechświatu, który chce dla nas zawsze najlepiej!

Chcesz umówić się na ustawienia? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

https://www.hellinger.com
Źródło